รายงานจากประสบการณ์ – การทำความสะอาดน้ำมันใช้แล้ว

ปัญหา
ซีวีที เคเพลล์มันน์ที่เมืองโกสเฮมล์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตระบบเฟืองเกียร์สำหรับรถยนต์ ที่นี่เองมีเครื่องผลิตแบบกำจัดเศษและใช้น้ำมันความหนืดต่ำเป็นตัวหล่อลื่นเย็นสำหรับศูนย์การผลิตซีเอ็นซี
การติดตั้งครั้งใหม่นี้ตั้งใจที่จะจัดการปัญหาการใช้น้ำมันปริมาณมากนั่นเอง ซีวีทีจำเป็นที่จะต้องทดแทนน้ำมันจำนวน 1,000 ลิตรต่อสัปดาห์ซึ่งถูกกำจัดพร้อม ๆ กับเศษเหล็ก น้ำมันมีราคาประมาณตั้งแต่ 2.00 ยูโรต่อลิตร
แนวทางการแก้ไข / การทำให้เป็นจริง

ที่ซีวีที เอสทีเอได้ติดตั้งสถานีปฏิบัติการชิพหนึ่งแห่ง น้ำมันที่ผ่านการปรับปรุงสภาพไหลผ่านเครื่องแยกชิพแบบข้อเหวี่ยงและผ่านไปยังระบบการทำความสะอาด ซึ่งน้ำมันที่จัดเก็บไว้จะได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ปั๊มจะทำการลำเลียงน้ำมันกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตอีกครั้งของเหลวที่จะต้องทำความสะอาดไหลมาจากเครื่องแยกชิพแบบข้อเหวี่ยงเข้าไปในแท้งก์ของเหลวที่สกปรก(ตวามจุ 2,300 ลิตร ) ขั้นตอนนี้เป็นการรอก่อนการตกตะกอนจะเกิดขึ้นซึ่งจัดเตรียมโดย เอสทีเอ ภาชนะบรรจุประกอบด้วยหม้อต้มแบบจานเพื่อป้องกันการจับตัว และเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของการไหลออกดังเช่นรูปทรงฐานกรวย จากจุดนั้น ของเหลวที่ปนเปื้อนจะไหลผ่านอย่างสะดวกไปยังเครื่องแยกแบบข้อเหวี่ยง เอส - 15 ที่ดูดน้ำเข้าเองได้


เครื่องแยกแบบข้อเหวี่ยง เอส – 15 สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ของเหลวจะถูกดูดเข้าไปผ่านชั้นดรัมเปิดโดยปั๊มโรตารี่ อนุภาคต่าง ๆ จะกระทบกับด้านข้างของแผ่นตะกอนอย่างช้า ๆ หัวฉีดแบบลาดเอียงจะทำให้ของเหลวที่สะอาดแล้วไหลกลับเข้าสู่แทงก์ของเหลวสะอาด น้ำมันก็จะไหลกลับเข้าสู่แท้งก์สะอาดด้วยแรงดันของปั๊ม ด้วยแรงส่งกำลัง 2,00 กรัมและระบบตัวช่วยของเหลวพิเศษจะทำให้กระบวนการกรองได้ถึง 3 ไมครอน

ก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งปั๊มหนึ่งตัวในแท้งก์ของเหลวสะอาดเพื่อทำหน้าที่ในแท้งก์แรงดันที่คอย
สนับสนุนเครื่องยนต์ในการทำงานด้วยการทำความสะอาดน้ำมันหล่อลื่นเท่าที่จำเป็น  และเพื่อให้ระดับการทำความสะอาดเป็นไปอย่างเรียบร้อย  เครื่องแยกตะกอนสับเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติเพื่อความสะอาดอย่างลึกล้ำของแท้งก์ของเหลวสะอาดเมื่อชิบของเรื่องปั๊มไม่มีประโยชน์
ผลที่ได้
ด้วยแนวทางแก้ไขที่นำเสนอโดย เอสทีเอ  น้ำมันที่ผ่านกระบวนการได้รับการทำให้สะอาดในกระบวนการหมุนเวียนและกลับเข้าไปในกระบวนการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการกำจัดถูกลบออกไปเช่นเดียวกับเศาส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเพื่อกำลังการผลิต

Comments

Popular posts from this blog

How to choose the correct cleaning chemistry?

hydraulic part cleaning - aqueous industrial parts washer

separation of Coolant lubricant by STA prenseted by E&W Industrial Service Asia Co., Ltd.